FEW. accessoires | Privacybeleid
Privacybeleid

Algemene inleiding
Wanneer u onze website www.few-accessoires.nl gebruikt, bestaat de kans dat er persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Het merk FEW. accessoires is als bedrijf verwerkingsverantwoordelijke en daarmee verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens. FEW. accessoires streeft een hoge mate van transparantie en openheid na als het gaat om de wijze waarop wij persoonsgegevens van onze klanten en eventuele derden verzamelen, verwerken en beschermen. Persoonsgegevens zijn gegevens die gaan over een geïdentificeerde persoon of gegevens die kunnen leiden tot identificatie van een persoon. In dit privacybeleid zullen we toelichten hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen aangeven welke soorten persoonsgegevens we verwerken en met welk doel wij dit doen. Wij hechten als bedrijf veel waarde aan het beschermen en beveiligen van persoonsgegevens van onze klanten en eventuele derden. Wij zullen daarom passende maatregelen nemen zodat deze persoonsgegevens uiterst zorgvuldig worden verwerkt, opgeslagen en beveiligd. FEW. accessoires neemt alle wettelijke verplichtingen in acht die voortvloeien uit de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en andere relevante wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens
Wanneer u onze website gebruikt deelt u bepaalde gegevens met ons. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst. Hieronder zal verder worden toegelicht welke persoonsgegevens dit betreft en met welk doel deze worden gebruikt.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken op onze website:

– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– e-mailadres;
– factuur- en afleveradres;
– betalingsinformatie;
– (mobiele) telefoonnummer;
– welke aankopen u hebt gedaan;
– uw correspondentie met FEW. accessoires, voor zover van toepassing.

Doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens gebruikt kunnen worden:

– om bestellingen te kunnen verwerken en te kunnen verzenden;
– om vragen die via de e-mailadressen, zoals vermeld op onze website, zijn gesteld te kunnen beantwoorden;
– voor statistische doeleinden, zoals bijvoorbeeld een doelgroepanalyse.
– voor het versturen van nieuwsbrieven. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming vereist bij bestaande klanten, wanneer zij nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot onze eigen producten en soortgelijke producten als dat zij eerder via onze webshop hebben gekocht. Voor nieuwe klanten geldt dat ze toestemming geven wanneer ze zich inschrijven voor onze nieuwsbrief via de tool op onze website. In onze nieuwsbrieven wordt altijd de optie geboden voor de klant om zich via een link af te melden voor onze nieuwsbrief (opt-out). Wij zullen dan geen nieuwsbrieven meer naar de betreffende klant versturen en het betreffende e-mailadres wordt dan verwijderd uit onze lijst van abonnees;
– voor het beantwoorden van vragen via ons contactformulier. Wij vragen hierbij om een aantal gegevens die wij nodig hebben om uw vraag goed te kunnen afhandelen.

Derde partijen
Uw gegevens zullen niet met derde partijen worden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling.

Cookies
Zoals aangegeven in de cookie pop-up, maakt FEW. accessoires op haar website gebruik van functionele cookies, analytische cookies en marketing cookies. In dit cookiebeleid zullen wij toelichten wat voor type cookies wij gebruiken, waarvoor deze cookies worden gebruikt en op welke wijze u deze cookies kunt blokkeren in de instellingen van uw browser. U hoeft de cookies niet te accepteren om de website te kunnen gebruiken. Echter, sommige functionaliteiten zullen niet optimaal werken wanneer cookies worden geblokkeerd.

Toestemming voor gebruik van cookies
Op grond van de Nederlandse wet dient u op voorhand toestemming te geven voor het gebruik van cookies. In dit cookiebeleid geven wij aan welke cookies wij gebruiken. De cookies kunnen enkel worden geaccepteerd door middel van de ‘Ja’ knop op de cookie pop-up. U kunt de cookies weigeren door op de ‘Nee’ knop te klikken. Dit zorgt ervoor dat de cookies niet worden ingeladen en dat er geen gegevens worden verzameld.

Uitleg over cookies
Een cookie is een klein tekstbestand waar informatie in wordt opgeslagen. Dit tekstbestand wordt tijdens het bezoek aan een website (zoals de website van FEW. accessoires) op uw computer geplaatst. De informatie in het tekstbestand wordt bij een later bezoek mogelijk uitgelezen door de betreffende website, of eventueel derde partijen. Een deel van de mogelijk gebruikte cookies zijn noodzakelijk, omdat bepaalde functionaliteiten anders niet optimaal (of zelfs niet) werken. Een ander deel van de mogelijk gebruikte cookies verhogen uw gebruiksgemak tijdens het bezoek aan de betreffende website. Tevens kunnen cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Door de cookies te accepteren, worden er JavaScripts geactiveerd en uitgevoerd. Deze scripts registreren op welke pagina de bezoeker zich bevindt en welke acties worden uitgevoerd.

Cookies verwijderen of blokkeren
Webbrowsers geven de gebruiker de mogelijkheid om cookies te blokkeren. In de links hieronder wordt per browser uitgelegd hoe dit moet. Het blokkeren van cookies heeft echter wel tot gevolg dat de website van FEW. accessoires niet optimaal zal werken.

Het gebruik van cookies door FEW. accessoires
FEW. accessoires gebruikt op dit moment functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies en marketing cookies. Hieronder zal worden toegelicht wat deze cookies inhouden.

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de website van FEW. accessoires goed kan functioneren. Een belangrijke functionaliteit is dat informatie van de ene pagina mee wordt genomen naar de volgende pagina. Op deze manier blijft bepaalde informatie behouden, wat er bijvoorbeeld voor zorgt dat uw winkelmandje gevuld blijft als u naar een andere pagina gaat. Om deze cookies te gebruiken heeft FEW. accessoires geen toestemming nodig. Wij vinden het echter wel belangrijk om onze klanten hierover te informeren.

Analytische cookies
Om de gebruiksvriendelijkheid van de website van FEW. accessoires te waarborgen en te optimaliseren, maakt FEW. accessoires gebruik van analytische cookies.

Google Analytics

Met Google Analytics krijgt FEW. accessoires inzicht in hoe de website gebruikt wordt en kan deze waar nodig klantvriendelijker gemaakt worden. Voor het gebruik van Google Analytics-cookies hoeft FEW. accessoires geen toestemming aan u te vragen, omdat de gegevens geanonimiseerd zijn en niet meer terug te leiden zijn naar één persoon. Dit hebben we gedaan door in Google Analytics het laatste gedeelte van het IP-adres niet uit te lezen. Tevens hebben wij de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Als laatste hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om er zeker van te zijn dat er goed met uw (persoons)gegevens wordt omgegaan.

Marketing cookies
Met behulp van Google Analytics, Facebook Pixel en Hotjar meet FEW. accessoires hoe haar website gebruikt wordt. We krijgen hiermee inzicht in het surfgedrag van bezoekers van onze website, onder andere door te bekijken welke pagina’s er worden bezocht, welke producten er bekeken worden en hoe lang bezoekers op onze website actief zijn. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze bezoekers beter bereiken en bedienen. Voor het gebruik van marketing cookies is uw toestemming nodig.

Met behulp van Google Shopping, Google AdWords en advertenties op Facebook en Instagram krijgen we inzage via welke kanalen wij onze consumenten bereiken en welke producten zij bekijken. Hierdoor kunnen wij onze doelgroep beter bereiken en producten tonen waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. Ook voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming nodig.

Betalingen
Alle betalingen worden veilig verwerkt door een gespecialiseerde en gecertificeerde Payment Service Provider. Gevoelige betaalgegevens, zoals creditcardgegevens, zullen niet op onze website worden opgeslagen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U hebt het recht om ten alle tijde uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens te gebruiken in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te kunnen zien. Ook heeft u het recht op vergetelheid, ook wel het recht om vergeten te worden. In dat kader kunt u, indien u dit wenst, uw persoonsgegevens door ons laten verwijderen. U kunt ook een altijd een verzoek tot rectificatie van uw gegevens bij ons indienen. Tevens heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen daarom alleen de gegevens verwerken die voor ons noodzakelijk zijn om uw bestelling te kunnen verwerken. U heeft tevens het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U kunt daarom te allen tijde contact met ons opnemen indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken. Als laatste heeft u het recht op dataportabiliteit. U kunt bij ons de gegevens die wij van u hebben opvragen, zodat u deze bij bijvoorbeeld een andere leverancier van dezelfde soort dienst gemakkelijk kunt doorgeven.

Mocht u één van uw bovenstaande rechten willen uitoefenen, bezwaar willen maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een vraag willen stellen, dan kunt u ons per e-mail of telefoon bereiken, zoals vermeld in onze contactgegevens op onze website.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens gevoelige informatie betreft en nemen daarom passende maatregelen om deze gegevens te beveiligen. Onze website maakt om deze reden gebruik van een beveiligde omgeving om deze veiligheid te waarborgen.

Wijzigen van dit privacybeleid
Het soort persoonsgegevens en de beoogde doelen voor de verwerking van deze gegevens, kunnen na verloop van tijd veranderen. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De meest actuele versie van het privacybeleid zal op onze website beschikbaar zijn.

– Versie van 9 oktober 2021 –