FEW. accessoires | Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

1. FEW. ACCESSOIRES
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten op deze website door:

 • FEW. accessoires
  Lisztstraat 15
  5151 KN Drunen
  Nederland

KvK-nummer: 69313997.
BTW-nummer: NL002283114B42.

2. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aankopen en leveringen van producten van FEW. accessoires via deze website.
2. Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen te raadplegen via onze homepage www.few-accessoires.nl.
3. Op verzoek van de koper zal FEW. accessoires een exemplaar van deze algemene voorwaarden toezenden aan de koper.
4. Door de producten van FEW. accessoires te bestellen via deze website, gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.
5. FEW. accessoires behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd te raadplegen via onze homepage www.few-accessoires.nl.
6. In geval van verschillen tussen de taalversies, prevaleert de Engelse versie.

3. AANBOD
1. Als een aanbod slechts een bepaalde periode geldig is of aan een aanbod bepaalde voorwaarden zijn verbonden, zal dit duidelijk worden vermeld bij het aanbod.
2. Ons aanbod bevat altijd een complete en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
3. FEW. accessoires is niet gebonden aan aanbiedingen die overduidelijke fouten en/of vergissingen bevatten.
4. Elke aanbieding bevat voor de koper duidelijke informatie over de rechten en plichten inzake de aanvaarding van de aanbieding.

4. DE OVEREENKOMST
1. Wanneer de koper een bestelling heeft geplaatst via deze website en deze bestelling heeft voltooid, is er sprake van aanvaarding van het aanbod aan de zijde van de koper. Op dat moment komt er een koopovereenkomst tussen FEW. accessoires en de koper tot stand.
2. FEW. accessoires zal vervolgens de koop aanvaarden door een bevestiging van de aankoop te sturen naar het e-mailadres dat door koper is opgegeven tijdens het aankoopproces. De koper is verantwoordelijk voor het aanleveren van het juiste e-mailadres. Tevens zal een track & trace-code worden verstrekt waarmee de bestelling gevolgd kan worden.
3. FEW. accessoires mag, binnen de wettelijke regelingen, informatie inwinnen over het vermogen van de koper om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Tevens mag FEW. accessoires informatie inwinnen over feiten en factoren die van belang zijn voor het op verantwoorde wijze aangaan van de koopovereenkomst. Wanneer dit onderzoek voor FEW. accessoires feiten aan het licht brengt die het rechtvaardigen om de koopovereenkomst te weigeren, heeft zij het recht om met opgave van redenen een bestelling te weigeren of om daaraan speciale voorwaarden te verbinden.

5. BTW
Conform de geldende wetgeving zijn alle prijzen die op deze website worden vermeld inclusief BTW. Let op: in geval van verzending van een bestelling naar een adres buiten de EU kan de koper invoerheffingen en belastingen verschuldigd zijn, die geïnd worden bij de bezorging van de zending op het opgegeven afleveradres. De koper is verantwoordelijk voor betaling van deze invoerheffingen en belastingen. Wij wijzen erop dat FEW. accessoires geen invloed op of controle over deze kosten heeft en aangezien deze per land verschillen, kan FEW. accessoires de hoogte ervan niet voorspellen. FEW. accessoires raadt de koper aan om in dat voorkomend geval contact op te nemen met de plaatselijke douane voor nadere informatie.

6. BETALINGEN
1. FEW. accessoires biedt de volgende veilige betaalmogelijkheden aan:

 • – Ideal
  – PayPal
  – Creditcard
  – Fashioncheque

2. De koper is gebonden aan de voorwaarden van het door hem/haar gekozen betaalplatform voor de betaling. FEW. accessoires heeft geen macht over deze voorwaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud daarvan.

7. BEZORGING/LEVERING
1. FEW. accessoires biedt wereldwijd gratis verzending vanaf €50 aan van haar producten naar alle landen die ingevuld kunnen worden bij het invullen van het afleveradres tijdens het aankoopproces. Bij aankoop van producten onder de €50 worden verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze verzendkosten is afhankelijk van het land waar de bestelling wordt geleverd.
2. Alle leveringstermijnen zoals vermeld op deze website moeten worden gezien als geschatte termijnen en kunnen niet worden gezien als definitief of gegarandeerd.
3. De koper is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het afleveradres, wanneer er iets verkeerd gaat met de verzending van een bestelling als gevolg van een door de koper gemaakte fout in het afleveradres, is FEW. accessoires niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending. Wanneer FEW. accessoires aanvullende informatie nodig heeft over een afleveradres, kan zij de koper benaderen om deze aanvullende informatie te geven. Indien er aanvullende informatie nodig is over het afleveradres kan dit tot vertraging van de bezorging leiden.
4. FEW. accessoires zal zich redelijkerwijs inspannen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen de verwachte levertermijn wordt afgeleverd op het afleveradres. FEW. accessoires is niet aansprakelijk voor vertraging in de aflevering van een bestelling.
5. Als er vertraging optreedt in de bezorging of indien deze niet of slechts gedeeltelijk uitvoerbaar is, wordt de koper hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte gebracht na het plaatsen van de bestelling. In het geval dat bezorging niet of slechts gedeeltelijk uitvoerbaar is, heeft de koper het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.
6. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten rust tot het moment van aflevering op het afleveradres op FEW. accessoires, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
7. Wanneer de koper een product ontvangt dat hij/zij niet besteld heeft, moet hij/zij de klantenservice van FEW. accessoires hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) via het e-mailadres klantenservice@few-accessoires.nl op de hoogte brengen. De koper zorgt voor het terugsturen van een dergelijk product nadat hij/zij van FEW. accessoires instructies heeft gekregen voor de retourzending. FEW. accessoires neemt de kosten voor deze zending voor haar rekening en zorgt daarna voor verzending van het juiste product aan koper, mits de koper volledig heeft voldaan aan de instructies van FEW. accessoires voor de retourzending.
8. Wanneer de koper een beschadigd of onvolledig product ontvangt, moet hij/zij FEW. accessoires hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling) via het e-mailadres doa@few-accessoires.nl op de hoogte brengen. FEW. accessoires zal dan besluiten hoe de kwestie afgehandeld moet worden. Als er geen andere oplossing kan worden gevonden zal FEW. accessoires de prijs van het product en de bezorgkosten terugstorten. De klant moet FEW. accessoires altijd op de hoogte stellen in dergelijke gevallen en de instructies van de klantenservice van FEW. accessoires afwachten. Indien een klant een product in een dergelijk geval op eigen kosten terugstuurt, zonder eerst contact op te nemen met de klantenservice en de instructies af te wachten, kan hij/zij de gemaakte kosten niet terugvorderen bij FEW. accessoires (evenmin kan hij/zij FEW. accessoires verantwoordelijk houden voor de retourzending zonder toestemming vooraf van FEW. accessoires).
9. Indien de bestelling die door FEW. accessoires is of wordt verzonden aan de koper, zoek raakt of zoek is geraakt, of indien de koper beweert dat hij/zij de bestelling niet heeft ontvangen (ook al blijkt dit niet uit de track & trace-gegevens / vervoerdersinformatie), start de vervoerder een klachtenprocedure op. Er zal pas overgegaan worden tot een eventuele terugbetaling of nieuwe verzending als de uitkomst van de procedure bekend is. De koper moet volledige medewerking verlenen aan de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien een zending zoek is geraakt ten gevolge van een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure van de vervoerder is afgerond), zal FEW. accessoires het aankoopbedrag terugstorten aan de klant of proberen om het bestelde product opnieuw te verzenden.

8. RETOURNEREN
1. De koper heeft het recht om binnen de bedenktermijn van 14 dagen, na levering van de bestelling, de koopovereenkomst zonder opgave van reden te herroepen.
2. De koper die zich wil beroepen op zijn/haar herroepingsrecht moet dit binnen 14 dagen na de levering van de bestelling kenbaar maken aan FEW. accessoires door het hiervoor bestemde formulier, dat te downloaden is op onze website, op te sturen naar het e-mailadres retouren@few-accessoires.nl of per post naar ons retouradres.
3. Het retouradres voor terugzending binnen de proefperiode van 14 dagen is:

 • FEW. accessoires
  Lisztstraat 15
  5151 KN Drunen
  the Netherlands

4. Het tijdens de zichttermijn vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van een product wordt toegestaan zoals dat in een winkel zou mogen. De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten, die het gevolg is van gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Deze waardevermindering mogen wij in dat geval verrekenen met het terug te storten aankoopbedrag.
5. FEW. accessoires zal daarnaast geen horloges retour nemen waarvan het blauwe zegel (bevestigd op de sluiting van het horloge) is verbroken, met uitzondering van horloges met een medium metalen messing band (de Bellezza Superiore 36 mm serie). Hiervoor geldt het verwijderen van de plastic bescherming van de metalen band als reden voor het niet retour nemen van het horloge. Wanneer hier sprake van is wordt aangenomen dat het product in gebruik is genomen en kan FEW. accessoires het product niet meer retour nemen.
6. FEW. accessoires neemt geen sieraden retour waarvan de plastic beschermhoes of het blauwe zegel is verwijderd. Wanneer hier sprake van is wordt aangenomen dat het product in gebruik is genomen en kan FEW. accessoires het product niet meer retour nemen.
7. Voor het retourneren van oorbellen geldt dat wanneer het blauwe zegel is verwijderd, wordt aangenomen dat het product in gebruik is genomen en kan het product niet meer geretourneerd worden. Dit heeft als reden dat oorbellen hygiëneproducten zijn en de geldende hygiënerichtlijnen dit voorschrijven.
8. De koper moet binnen 14 dagen na kennis te hebben gegeven het product te willen retourneren, het product retour zenden naar bovengenoemd adres. Het product dient onbeschadigd te zijn en te worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde verpakking. Tevens moet de factuur worden bijgevoegd.
9. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. De kosten en de risico’s van de retourzending komen voor rekening van de koper.
10. FEW. accessoires raadt het de koper aan om de retourzending te versturen in een degelijke verpakking en met een geregistreerde vervoerder, zodat de vervoerder aansprakelijk gesteld kan worden voor verlies van of eventuele schade aan de retourzending.
11. Indien aan alle retourvoorwaarden is voldaan, zal FEW. accessoires zo snel als redelijkerwijs mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen het aankoopbedrag terugstorten. Het aankoopbedrag zal worden teruggestort op de bankrekening, de creditcard, het Paypal-account of de Fashioncheque, afhankelijk van welke betaalwijze is gebruikt om de bestelling te plaatsen. De verzendkosten van de retourzending zullen niet worden teruggestort, eveneens eventuele invoerbelastingen, heffingen of (administratieve) douanekosten bij zendingen buiten de EU.

9. GARANTIE EN REPARATIE
1. Bij een aankoop van een product van FEW. accessoires is onze garantie automatisch van toepassing. FEW. accessoires geeft twee (2) jaar garantie op haar horloges. Voor sieraden geldt een garantieperiode van één (1) jaar. Door deze garantie heeft de koper een waarborg dat de producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur.
2. De garantie geldt alleen op producten die via de website van FEW. accessoires zijn gekocht. De koper dient de originele factuur te overhandigen om een beroep te kunnen doen op de garantie.

3. De garantie geldt niet bij:

 • – diefstal of verlies;
  – opzettelijk toegebrachte schade;
  – schade als gevolg van onjuist gebruik zoals: krassen, stoten of vallen;
  – normale slijtage of veroudering van de gebruikte materialen;
  – schade als gevolg van onvoldoende zorg;

4. 4. De garantie op horloges geldt enkel voor het uurwerk van de horloges. De garantie geldt niet voor andere onderdelen zoals de band of het glas van de horloges. Zichtbare gebruikssporen op het glas of het bandje van een horloge worden beschouwd als normale gevolgen van gebruik. De invloed van transpiratie op het bandje verschilt per persoon, afhankelijk van de zuurgraad van de huid.
5. De horloges van FEW. accessoires zijn 3 ATM waterdicht. Dat betekent dat de horloges spatwater bestendig zijn. De horloges mogen niet worden gedragen tijdens het douchen, baden, zwemmen of duiken. De horloges van FEW. accessoires mogen niet aan meer dan spatwater blootgesteld worden. Tevens mogen de horloges van FEW. accessoires niet blootgesteld worden aan chemische stoffen zoals parfum, cosmetica of schoonmaakproducten. Dit kan namelijk verkleuring van het horloge tot gevolg hebben.
6. De koper erkent dat de sieraden van FEW. accessoires kwetsbaar zijn en kapot gaan bij ruw gebruik. De garantie op sieraden heeft alleen betrekking op aantoonbare productiefouten. De sieraden van FEW. accessoires mogen niet blootgesteld worden aan water (sieraden zijn wel spatwater bestendig) of chemische stoffen zoals parfum, cosmetica en schoonmaakproducten, aangezien dit verkleuring tot gevolg kan hebben.
7. De garantie op de producten van FEW. accessoires vervalt als een derde partij reparatie- of andere werkzaamheden heeft verricht aan het product, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FEW. accessoires.
8. De verzendkosten van een retourzending na een garantie- of reparatieverzoek (voor gebreken die ontstaan nadat de koper het product gebruikt heeft) komen voor rekening van de koper.

10. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
FEW. accessoires voldoet aan de privacyregels zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De koper heeft altijd het recht zijn/haar gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen door contact op te nemen met de klantenservice van FEW. accessoires.

FEW. accessoires bewaart de door de koper verstrekte persoonsgegevens in een bestand. Deze gegevens worden bewaard om de bestelling van de koper te verwerken en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de afwikkeling van de bestelling. FEW. accessoires verzekert dat er zorgvuldig en betrouwbaar wordt omgegaan met alle persoonsgegevens. De persoonsgegevens van de koper worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de bestelling of voor eventuele reparatiedoeleinden. FEW. accessoires mag de gegevens van de koper gebruiken om producten aan te prijzen bij koper.

11. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Klanten kunnen zich echter ook beroepen op dwingende wet- en regelgeving die in hun eigen woonland geldt. Geschillen tussen FEW. accessoires en de koper worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Breda.

– Versie van 1 September 2023 –

U kunt via onderstaande link onze Algemene Voorwaarden downloaden en printen:
PDFALGEMENE VOORWAARDEN.PDF